KIEDY BOLI ZĄB – nie można czekać aż ból minie bo prawdopodobnie tak się nie stanie, trzeba jak najszybciej zgłosić się do dentysty gdyż bolący ząb może stać się przyczyną większych problemów- ropnia i obrzęków. W razie bólu prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się po wystąpieniu objawów pod nr 500395161

KIEDY ZŁAMIE SIĘ ZĄB MLECZNY  – dziecko należy jak najszybciej przywieźć do dentysty, trzeba zebrać jak najwięcej fragmentów złamanego zęba, w sytuacji w której nie uda się odnaleźć żadnego odłamka należy poinformować o tym dentystę- prawdopodobnie ząb został wbity wgłąb tkanek miękkich, gdy doszło do zranienia tkanek miękkich krwawienie należy zatamować uciskając gazą

KIEDY ZŁAMIE SIĘ ZĄB STAŁY– należy spróbować Znaleźć odłamany fragment a następnie umieścić go w naczyniu z mlekiem, solą fizjologiczną albo śliną, gdy nie uda się znaleźć żadnego fragmentu trzeba poinformować o tym lekarza

KIEDY ZĄB SIĘ RUSZA

1. częściowe zwichnięcie zęba- ząb jest obecny w jamie ustnej ale wykazuje dużą ruchomość, dziąsło wokół zęba może krwawić, należy jak najszybciej zgłosić się do stomatologa w celu jago unieruchomienia i repozycji (wprowadzenia we właściwą pozycję w zgryzie)

2. całkowite zwichnięcie zęba- brak zęba w zębodole, należy odnaleźć ząb i umieścić w naczyniu z mlekiem, solą fizjologiczną lub śliną, nie należy wybitego zęba myć i usuwać z niego znaieczyszczeń aby nie uszkodzić znajdujących się na jego powierzchni włókien więzadeł zębodołowych co decyduje o pozytywnym wyniku jego replantacji (ponownego umieszczenia w zębodole). Rokowania są najlepsze kiedy replantacja nastąpi do 2 godzin po wybiciu zęba. W Stomapolis pacjenci z wybitym zębem są przyjmowani poza kolejnością jednak proszę telefonicznie poinformować o przybyciu abyśmy byli gotowi na natychmiastową pomoc.

GDY WYPADNIE WYPEŁNIENIE – należy jak najszybciej zgłosić się do dentysty w celu jego ponownego założenia gdyż wydrążony ząb jest dużo bardziej podatny na ataki bakterii które psują go coraz głębiej co może prowadzić do zapalenia miazgi(nerwów i naczyń wewnątrz zęba) skutkującego trudnym do opanowania bólem samoistnym.

GDY ZŁAMIE SIĘ PROTEZA – w przypadku złamania się protezy na dwie lub więcej części należy zgłosić się do dentysty z odłamami, kiedy proteza pęknie (widoczna rysa na jej powierzchni) ale nie połamie się również trzeba udać się do stomatologa, który po uprzednim pobraniu wycisku szczęki lub żuchwy zadba o to aby naprawiona proteza dobrze przylegała. Nie wolno samodzielnie sklejać uszkodzonych protez aby nie narażać się na toksyczne opary kleju i nie deformować płyty protezy!